RSS

รู้จักเพลงThe ASEAN WAY ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015

วันนี้แอดมินขอนำเสนอเพลง The ASEAN WAY ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมอาเซียน  ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015ซึ่งเนื้อเพลงได้สะท้อนความสำคัญตามเสาหลักของประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักคือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยเพลงนี้มาจากการจัดประกวดให้เป็นไปตามกฎบัตรอาเซียนบทที่ 40 ซึ่งระบุให้อาเซียนมีเพลงประจำอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้มอบหมายให้ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดเพลงประจำอาเซียน โดยที่ประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้กำหนดรูปแบบการแข่งขันเป็น open competition      ทั้งนี้ อาเซียนได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการอาเซียนในแต่ละประเทศกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและจัดส่งให้ประเทศไทยภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551โดยมีกรรมการจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 1 คน ซึ่งคณะกรรมการการประกวดได้คัดเลือกเพลงจำนวน 10 เพลงให้เข้ารอบสุดท้าย จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 99 เพลง และได้ดำเนินการประกวดรอบตัดสิน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยคณะผู้ตัดสินประกอบด้วยกรรมการจากอาเซียน 10 คนในรอบแรก และจากประเทศนอกอาเซียนอีก 3 คน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกเพลง “The ASEAN Way” (ดิอาเซียนเวย์) ของประเทศไทย ซึ่งประพันธ์โดยกิตติคุณ สดประเสริฐ                    (ทำนองและเรียบเรียง) สำเภา ไตรอุดม (ทำนอง) และพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) ให้เป็นเพลงประจำอาเซียน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ     ของประเทศไทยได้รับเกียรติสูงสุดนี้

เนื้อเพลง
The ASEAN Way
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Looking out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream,
we care to share for it’s the way of ASEAN

โดยมีคำแปลว่า

ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า
โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเรา
อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง
มองมุ่งไปยังโลกกว้าง
สันติภาพ คือเป้าหมายแรกเริ่ม
ความเจริญ คือปลายทางสุดท้าย
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
ร่วมกันเพื่ออาเซียน
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
นี่คือวิถีอาเซียน

และเนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการว่า

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด
ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกับ
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น
หล่อหลอมจิตใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้
มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจสังคมก้าวไกล>

Advertisements
 

การแสดงประจำชาติอาเซียน

วันนี้แอดมินมีวิดิโอการแสดงของชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและเพลงอาเซียนร่วมใจมาฝากค่ะซึ่งการแสดงแต่ละประเทศล้วนมีความสวยงามและเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวทั้งสิ้นดูจนเพลิดเพลินกันเลยค้า

 

เพลงอาเซียนรวมใจ

 

ชุดแต่งกายประจำชาติในอาเซียน

แอดมิน..นิสต้านำภาพน่ารักๆเกี่ยวกับชุดแต่งกายประจำชาติในอาเซียนแบบการ์ตูนมาฝากกันค่ะเห็นแล้วอยากใส่ชุดไหนกันค่ะ

thailand

                 ชุดแต่งกายประจำชาติไทย

cambodia

             ชุดแต่งกายประจำชาติกัมพูชา    

indonisiaload                             

                 ชุดแต่งกายประจำชาติอิโดนีเซีย                            malasia

                ชุดแต่งกายประจำชาติมาเลเซีย                          laos                 

                   ชุดแต่งกายประจำชาติลาว                        

    myanmar

                    ชุดแต่งกายประจำชาติพม่า                                         Philipines

             ชุดแต่งกายประจำชาติฟิลิปินส์                               singkapore

             ชุดแต่งกายประจำชาติอินโดนีเซีย                               vietnam

              ชุดแต่งกายประจำชาติเวียดนาม                               

 bruneipicture

                   ชุดแต่งกายประจำชาติบรูไน                                 

ชุดแต่งกายประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนนั้นสะท้อนให้เราเห็น วัฒนธรรม สังคมที่หลากหลายของแต่ละประเทศส่วนใหณ่นั้นมีอิทธิพลมาจากการนับถือศาสนาซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบวัฒนธรรม สังคม ประเพณีของแต่ละประเทศซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันออกไปอยู่บ้าง

 

อาหารประเทศลาว อินโดนีเซีย กัมพูชาและมาเลเซีย

ลาว (Loas) : ซุบไก่ (Chicken Soup

อินโดนีเซีย (Indonesia) : กาโด กาโด (Gado Gado)

กัมพูชา (Cambodia) : อาม็อก (Amok)

มาเลเซีย (Malaysia) : นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak)

 

อาหารประเทศฟิลิปินส์ เวียดนามและบรูไนดารุซซาลาม

ฟิลิปปินส์ (Philippines) : อโดโบ้ (Adobo)

เวียดนาม (Vietnam) : Nem หรือ เปาะเปี๊ยะเวียดนาม

บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) : อัมบูยัต (Ambuyat)

 

อาหารประเทศพม่าและสิงค์โปร์

พม่า (Myanmar) : หล่าเพ็ด (Lahpet)

สิงคโปร์ (Singapore) : ลักสา (Laksa) เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ (ใส่กะทิ)

 

อาหารประเทศไทย

ประเทศไทย (Thailand) : ต้มยำกุ้ง (Tom Yam Goong)

 
 
ครูบ้านนาขาโคก

กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 E-Mail : jetpbr2555@gmail.com

teerapong081

พระพุทธศาสนา:ศาสนาสำคัญของโลก

อารยธรรมโลกยุคโบราณ

รวบรวมข้อมูลและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมยุคโบราณ

vora079

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

PITCHA MINT # 119

Welcome to Rome "Italy"

yingpew103

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

laddawan06510091

พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด

PAOTHAI_benzene+++

OLYMPIC เกมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ

mt068

ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

--NaLiz--

Geographic Phenomenon

warongkorn092

ดินแดนอาทิตย์อุทัย..

WICHIAN093

เรื่องราว ร่องรอย ความเจริญแห่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย

Khanaporn072

Korean civilization : อารยธรรมเกาหลี

【 Atichit S. 】

✿ Living in Freedom & Crazy on ✿

HIENG 080

ณ สถานที่แห่งนี้ มีเรื่องราว พัฒนาการ การต่อสู้ และประชาธิปไตยในสยามประเทศ

hattaya099

สันติสุขคือ อะไร...................

social084

พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามินทรภักดี พิริยะพาหะ

Supagid0098

ภูมิปัญญาวิวัฒธนานุสรณ์ ภัสตราภรณ์เอนกอมร เพริดพริริยะพัฒนากรสยามเมือง

mt082

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป